Публічна оферта

Публічна оферта

ДОГОВІР

Продажу білетів на культурно-видовищні заходи

(Публічна оферта ТОВ «Квитки онлайн»)

 1. ВИЗНАЧЕННЯ
 2. В цьому документі нижченаведені терміни використовуються однаково в однині й множині (якщо інше не випливає зі змісту терміну і/або визначення) у наступних значеннях:

1.1. «Агент» — ТОВ «Квитки онлайн», уповноважене діяти на підставі укладених договорів з Принципалом з оформлення та продажу Квитків на Заходи.

1.2. «Ануляція» — видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж у Системі. Замовлення, не оплачене в Період дії резерву або броні, анулюється автоматично по закінченні Періоду дії резерву або броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).

1.3. «Електронний квиток» — документ, сформований з використанням автоматизованої Системи Агента на паперовому або електронному носії, що засвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходу, що містить штрих-код, номер замовлення, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділене Покупцеві місце на Заході (сектор, ряд та інше), вартість послуги відвідування Заходу та суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового або технічного характеру. 

1.7. «Замовлення» — один або кілька Електронних Квитків на один Захід, обраних Покупцем із Системи з єдиним ідентифікаційним номером.

1.8. «Захід» — культурно-видовищний захід, у тому числі кінопоказ, театральний спектакль, циркова вистава, концерт, виставка, фестиваль, шоу, спортивне змагання, а також будь-яка інша подія, відвідування якої можливо тільки після пред’явлення спеціального документа — Електронного квитка.

1.9. «Організатор заходу» — юридична особа чи індивідуальний підприємець, яка має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів.

 1.10. «Оферта» — даний договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта ТОВ «Квитки онлайн»), опублікований за електронною адресою https://vkino.ua/pages/public-offer.

1.11. «Покупець» — фізична або юридична особа, яка використовує послуги Агента з бронювання і оформлення Електронних квитків на умовах дотримання цієї Оферти.

1.13. «Принципал» заходу — юридична особа або індивідуальний підприємець, який доручає Агенту взяти на себе зобов’язання з продажу Електронних квитків Покупцям.

1.14. «Сервісний збір» — грошові кошти, що додатково стягуються з Покупця при реалізації Квитків за надавані Агентом послуги резервування та оформлення квитків, нерозривно пов’язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи Агента. Розмір Сервісного збору для кожного Квитка становить певний відсоток від вартості послуги, який включається в підсумкову суму до оплати та окремо зазначається на Електронному квитку й може обчислюватися в розмірі, індивідуально установленому Агентом та Принципалом.

1.15. «Система» — автоматизована інформаційна система ТОВ «Квитки онлайн» — програмний комплекс, призначений для резервування квитків (відповідно Огранизатору, даті, часу, назві Заходу, ряду, місцю та внутрішньому ідентифікатору квитка) який складається з API, web-клієнтів, мобільних додатків та внутрішньої системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Електронним квитком, а також забезпечує випуск Електронного квитка с унікальним ідентифікатором для Покупця. 

1.16. «Субагент» — юридична особа, індивідуальний підприємець чи фізична особа, яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу Електронних квитків на різні заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не вказано в договорі між Агентом і Субагентом.

1.17. «Точка продажу» — програмні клієнти, web-сайти в мережі Інтернет, мобільні додатки з продажу Електронних квитків як Агента, так і Субагентів Агента.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Електронних квитків, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Агента і Покупця.

2.2. Продаж Електронних квитків Покупцеві проводиться виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а також акцепт на інших умовах не допускається.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, продаж Електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Електронні квитки не можуть бути повернуті, в тому числі в разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами цієї Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. Агент має право вносити зміни в справжню Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін до тексту Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, що здійснюють оплату через Точки продажу Агенту чи Субагентів і не залежать від форми оплати.

2.7. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.8. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.

 1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом цієї Оферти є надання Покупцеві послуг з резервування, оформлення та продажу Електронних квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (далі по тексту — Послуги).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала і/або Організатора заходу та/або третіх осіб з продажу Квитків, що діють від свого імені та/або від імені Принципала або Організатора заходу, так само як і за організацію й факт проведення Заходу.

3.3. Відповідно до положень Закону України " Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р, Покупець визнає і погоджується з наданням Агентові та/або Субагентові своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Покупцем інформаційних та рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Агентом. У зв’язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв’язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.

 1. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ ТА ПОКУПКИ 

4.1. Ця оферта вважається основним документом в офіційних взаєминах між Покупцем і Агентом з купівлі-продажу Електронних квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти проводиться добровільно і рівносильно укладання письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення таких дій:

а) звернення до Точки продажу Агента та/або Субагента;

б) вибір конкретного Заходу та категорії Електронного квитка із наявних на момент звернення Покупця;

в) ознайомлення з умовами цієї Оферти;

г) ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання адреси електронної пошти (у деякіх выпадках також номера телефону, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка).

д) Визначення способу оплати;

е) Натискання кнопки що ініціює покупку Електронного квитка.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання Електронного квитка, проводить оплату Замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом придбання із відповідним такому способу придбання способом оплати в терміни, передбачені правилами оплати для конкретного Заходу.

4.5. Одержання Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем зобов’язання по повній оплаті вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі стягнення Сервісного збору). 

4.6. Після вчинення оплати Замовлення Покупець одержує Електронний квиток. Фактом успішно завершеної покупки Електронного квитка є відображення його на екрані електронного пристрою а також його поява у вкладці "Мої квитки". Також здійснюється відправлення Електронного квитка на вказану адресу електронної пошти. 

4.7. Организатор/Принципал Заходу самостійно визначає способи приймання та обробки Електронного квитка та надання по ньому послуги. Електронний квиток можна пред'явити у виглді, який додатково визначений на самому Електронному квитку:

  • паперової роздруківки, яку Покупець може зробити самостійно в будь-який зручний для нього час з вкладки Мої квитки;
  • зображення зі штрих-кодом з екрану технічного пристрою, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації штрих-коду для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу;
  • обміну у касі Организатора на фізичний бланк встановленого виду, унікального цифрового коду, який Покупець повинен надати усно чи письмово. Цей код знаходиться під штрих-кодом Електронного квитка спеціально для таких випадків використання. 

4.7. Квитанція або смс банку, яка свідчить про оплату, не є квитком. Якщо в результаті покупки Електронний квиток не відобразився на екрані електронного пристрою Покупця чи не з’явився у вкладці "Мої квитки", чи не був доставлений на вказану електронну адресу, слід протягом години з моменту покупки звернутися в службу підтримки за адресою help@vkino.ua

4.8. У разі успішного Бронювання квитка з подальшою оплатою його вартості та вартості послуги Бронювання у касі Организатора/Принципала, заброньований Електронний квиток буде відображений на екрані електронного пристрою а також з’явиться у вкладці "Мої квитки". Також здійснюється відправлення заброньованого Електронного квитка на вказану адресу електронної пошти. Обов’язковим реквізитом такого квитка є номер бронювання. 

4.9. Заброньований квиток не надає права проходу на Захід Организатора та підлягає обов’язковому викупу в касі Организатора/Принципала з оплатою його вартості та вартості послуги Бронювання. Залежно від умов надання послуги Бронювання квитків Организатором, додатково може стягуватися плата за дану послугу. Вартість бронювання вказується окремою сумою в процесі Замовлення та відображається на Заброньованих квитках.

4.10 Заброньований квиток слід викупити у касі Организатора/Принципала до часу зазначеному на ньому в інформації про бронювання. Якщо Заброньований квиток не був викуплений, Бронювання автоматично скасовується Системою й квитки надходять у вільний продаж.

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Електронних квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про які надається при оформленні покупки у Точках продажу.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи.

5.3. Оплата платіжною карткою здійснюється в тому випадку, якщо карта іменна, емітована на території України і на ній присутній CVV2-код із зворотного боку. Кредитні, моментальні, зарплатні та інші види спеціальних карт можуть бути закриті банками-емітентами для здійснення платежів через Інтернет.

5.4. Операції авторизації, перевірки платоспроможності, а також списання коштів, проводяться процесинговими центрами на стороні банків-еквайєрів або авторизованих платіжних систем. Безпека платежів визначається тим, що всі дані передаються по захищеному протоколу і зберігаються відповідно до вимог пропонованими платіжними системами Visa та MasterCard або іншими. Система Агента не отримує, не зберігає і не обробляє дані з платіжних карт, q тому, зі свого боку, гарантує безпеку платежів та зберігання даних власників платіжних карт.

5.5. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем безпосередньо у Точках продажу Агента або Субагента та оплати замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом інформація про які надається при оформленні покупки.

5.6. Після оплати Замовлення згідно п. 5.2 та отримання Електронного квитка згідно п. 4.6. цієї Оферти Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.7. При несплаті Замовлення протягом періоду резервування Замовлення вважається неподаним і анулюється.

 1. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

6.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р., № 1023-ХІІ (зі змінами), та Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах, затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 07.07.1999 р., № 452, повернення коштів за квитки на заходи проводиться Принципалом та/або Організатором тільки у випадках скасування (відміни) заходу або зміні складу артистів, часу або місця проведення заходу. Принципал та/або Організатор повертає Покупцю лише Номінальну вартість квитка, повернення Сервісного збору та вартості Додаткових послуг Принципалом не проводиться. Агент не несе жодної відповідальності за своєчасність та повноту повернення Принципалом грошових коштів Покупцям.

6.2. Повернення Електронних квитків в інших випадках Організатор/Принципал вирішує самостійно та повідомляє про це Агента, який реалізує ці вказівки.

6.3. У разі якщо Організатор/Принципал Заходу уповноважив Агента на здійснення повернення грошових коштів Покупцям, що придбали Електронний квиток в інших випадках окрім того, що вказано в п. 6.1, то у цьому разі Покупцеві слід керуватися наступними правилами:

 • Електронний квиток можна повернути не пізніше, ніж за годину до початку сеансу;
 • У разі доступності автоматичного повернення, Покупцеві буде відображена кнопка "Повернути квитки" на вкладці Мої квитки.
 • При натисканні цієї кнопки буде ініційовано повернення квитків і грошей в автоматичному режимі, в результаті чого Покупцеві буде відображено повідомлення про статус та успіх Повернення.
 • Якщо кнопка автоматичного повернення відсутня чи автоматичний режим повернення недоступний, чи Покупець бажаєте повернути частину куплених квитків, то Покупець повинен відправити лист на адресу vozvrat@vkino.ua в якому вказати інформацію для здійснення Повернення:
   • номер замовлення;
   • причину повернення;
   • ряд і місце, якщо це часткове повернення;
   • номера придбаних квитків (номер розташований під штрих-кодом);
   • останні 4 цифри платіжної картки, якою відбувалась оплата Електронних квитків.
 • Якщо Електронний квиток був обміняний на фізичний квиток встановленої форми (в касі або за допомогою терміналу самообслуговування), або ж Електронний квиток був просканований на контролі, Покупцю необхідно повернути квитки адміністратору Організатора, та потім відправити лист на адресу vozvtrat@vkino.ua де вказати вище згадану інформацію для здійснення Повернення.

6.4. Обмін Електронного квитка на іншу дату, час або фільм немає. У разі необхідності, Покупець здійснює Повернення та Покупку іншого Електронного квитка.

6.5. За поверненням коштів може звернутись тільки Покупець, дані якого вказані в Замовленні. Додатково Агент може вимагати надання Покупцем копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (ІПН), а також копію документа, що підтверджує особу. 

6.6. У разі якщо запит на Повернення був прийнятий до обробки Агентом, Покупець отримує повідомлення. Відсутність повідомлення про Повернення означає, що запит не потрапив до Системи Агента та не буде оброблений. Агент не відповідає у такому випадку за скасування Замовлення та повернення грошових коштів Покупцеві.

6.7. Повернення грошових коштів здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту звернення Покупця. Зарахування грошових коштів здійснюється автоматично на банківську карту, якою здійснювалась оплата Квитків.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категоріях Квитків та іншу інформації щодо Заходів, якою володіє Агент в рамках своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет. 

7.1.2. Обирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом у Точках продажів Агента. При цьому Покупець зобов’язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.3. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами, вказаними у Точках продажу Агента.

7.1.4. Відмовитися від придбання Квитка у Агента до моменту вчинення оплати Замовлення відповідно до умов, що передбачені цією Офертою. Така відмова потягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов’язків Агента.

7.2. Покупець зобов’язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Квитків та умовами цієї Оферти й прийняти їх при здійсненні покупки Квитка а також всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін відповідно до цієї Оферти.

7.2.2. Ознайомитися з усіма правилами Організатора/Принципала на Заходи яких Покупець здійснює покупку Електронного квитка в тому числі тих, що розміщено на офіційних ресурсах Организатору та самого Заходу та й прийняти їх.

7.2.3. При оформленні Замовлення надати вірну, точну і повну інформацію про необхідну для здійснення покупки. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що не має жодних претензій до Агента за некоректно оформлене Покупцем Замовлення, так як сам не переконався в його коректності під час вчинення оформлення.

7.3. Агент має право:

7.3.1. Без пояснення причин відмовити Покупцеві в бронюванні та/або продажі Квитків і наданні інших Послуг а також у випадку відмови Покупця прийняти цю Оферту на викладених у ній умовах.

7.3.2. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.3. Анулювати Бронь та/або Замовлення Покупця, якщо Покупець має більше 3х (трьох) неоплачених Броней та/або Замовлень протягом 24 годин та припинити можливість здійснення Покупцем новых Замовлень.

7.3.4. Будь-коли виробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення Системи Агента, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування Системи, при виявленні істотних несправностей, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.3.5. Включати в вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір. 

7.3.6. Вимагати від Покупця повну оплату Електронного квитка перед тим, як здійснити продаж Квитка.

7.3.7. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде оплачене в Період дії резерву. Анульоване Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, окрім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

7.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти відмовити йому в подальшому наданні послуг.

7.4. Агент зобов’язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю:

необхідну інформацію про конкретні Заходи та Организатора;

інструкції для оформлення/оплати/отримання/повернення Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті та надає у Точках продажу Агента.

7.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не відносяться до оформлення Замовлення.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умовами цієї Оферти.

8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом (і/або Організатором) і Покупцем з метою продажу Електронних квитків.

8.3. Агент не несе відповідальності перед Покупцем за повернення грошових коштів за придбані Покупцем Електронні квитки при скасуванні, заміні, перенесенні видовищного заходу, а також при відмові Покупця від відвідування видовищного заходу до його початку. Відповідальність за повернення грошових коштів Покупцю при скасуванні, заміні, перенесення видовищного заходу, а також при відмові Покупця від відвідування заходу до його початку несе Організатор видовищного заходу.

8.4. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг очікуванням Покупця та/або його суб’єктивній оцінці:

- невідповідність видовищного заходу очікуванням Покупця,

- за розміщення на місцях в залі під час проведення видовищного заходу,

- за склад артистів / акторів, які беруть участь у видовищному заході,

- за неналежне виконання Організатором/Принципалом заходу своїх зобов'язань з надання достовірної та своєчасної інформації про видовищний захід,

- за належний і своєчасний публічний показ видовищного заходу,

- за результати інтелектуальної діяльності та / або засоби індивідуалізації, інформаційні та / або рекламні матеріали (фотографії, малюнки і т.п. (твори), інші об'єкти авторського, суміжного, і / або патентного права), передані Агенту Принципалом/Організатором заходу з метою анонсування видовищного заходу Агентом і реалізації Електронних квитків на такі видовищні заходи, які можуть порушувати авторські та / або суміжні і / або інтелектуальні права третіх осіб.

Поради та рекомендації, надані Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

З моменту придбання квитка Покупцем всі права і обов'язки по квитках виникають безпосередньо між Організатором/Принципалом заходу і Покупцем.

8.5. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов’язані з його діями по вчиненню помилок і неточностей у наданих ним своїх особистих даних.

8.6. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

8.7. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли проти волі і бажання Сторін і яким вони не могли запобігти, уникнути або передбачити. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні явища (землетруси, повені, пожежі і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, вибухи, страйки, стихійні безлади і протести, епідемії, в тому числі обмеження у зв’язку з ризиками COVID-19, та/або інших вірусів), дії та рішення державних органів влади, що включають рішення щодо протидії вірусу COVID-19 та/або іншим вірусам, заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. п.), збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі Сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

8.8 Агент не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Покупцем для звернення до електронних ресурсів Агента, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цієї Оферти.

8.9. Агент не несе відповідальності за поширення/розголошення Покупцем змісту Електронного квитка третім особам.

8.10. Агент не несе відповідальності за втрату або поширення/розголошення Покупцем доступу до персональних даних, переліку придбаних квитків та переліку замовлень в наслідок поширення або втрати Покупцем логінів та паролей або інших засобів авторизації на электроних ресурсах Агента

8.11. Усі претензії або позови, пов’язані з цією Офертою, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

 1. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ СТОСОВНО ЕЛЕКТРОННИХ КВИТКІВ 

9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець в будь-якому випадку зобов’язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти (в окремих випадках це може бути також: телефон, прізвище та ім’я Одержувача Квитка, паспортні дані, якщо є такі вимоги згідно із Законами України та/або Принципала і/або Організатора). У разі ненадання такої інформації (дійсних адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача Квитка, паспортних даних), а так само у разі надання неправдивої або недійсною інформації, Агент вправі відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

9.2. Покупець приймає і погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення помилкової або недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток відсилається Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

9.4. Покупець зобов’язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка Покупець повинен переконатися в належній якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язку, встановленого цим пунктом, Покупець повною мірою несе відповідальність за подібні дії (бездіяльність), в тому числі в разі відмови Принципалом/Організатором Заходу в проході на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця, у разі порушення умов цього пункту, у зв’язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов’язаних з проведенням Заходу.

9.5. Покупець має право, якщо подібне допускається Принципалом і/або Організатором Заходу і це вказано у Електронному квитку, при проході на Захід пред’явити Електронний квиток, що зберігається в пам’яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

9.6. Кожному Електронному квитку присвоюється унікальний код. Тільки такий унікальний код, який відповідає Принципалу/Організатору, даті, часу Заходу, ряду і місцю на які він був проданий може бути прийнятий системою контролю і по ньому дозволено вхід. По одному квитку дозволений тільки одноразовий вхід. 

9.7. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Електронного квитка від копіювання, зберігає в таємниці зміст свого квитка (його код і графічний штрих-код), забезпечує його захист від копіювання та від сторонніх очей. Якщо зміст квитка було скопійовано сторонньої особою, то це слід розцінювати як фізичну втрату квитка. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде відкритий по тому квитку, який був пред’явлений першим, та Агент не несе відповідальності по таким випадкам.

9.8. Володар Електронного квитка, якщо це передбачено Принципалом/Організатором та це вказано у Електронному квитку, має право звернутися до каси Принципала/Організатора до початку проведення Заходу для отримання фізичного Квитка встановленого зразка (замість Електронного квитка). У разі обміну Покупцем Електронного квитка на паперовий Квиток до дати або в день проведення Заходу, Покупець/Одержувач квитка втрачає право здійснити прохід на Захід за Електронним квитком. В такому випадку прохід на Захід буде здійснюватися лише за Квитком встановленого зразка.

 1. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 

10.1. Суперечки, що виникають при виконанні договору на умовах цієї Оферти, вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, які обгрунтовують пропоновані вимоги, в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Агентом у термін не більше 10 (десяти) календарних днів.

10.2. При неможливості досягнення згоди, суперечки, що виникли, підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

 1. ІНШІ УМОВИ

11.1 Погоджуючись з цією Офертою Покупець надає свої персональні дані, а також свою згоду на їх обробку.

11.2. Метою обробки персональних даних є виконання умов цієї Оферти.

11.3. Перелік персональних даних, на обробку яких Покупець дає свою згоду:

прізвище, ім'я, по батькові;

дата народження;

паспортні дані;

індивідуальний податковий номер.

11.4. Перелік дій з персональними даними, на вчинення яких Покупець дає згоду: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах.

11.5. З метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних»

№ 2297-VI від 01.06.2010 р. та діє безстроково та без обмежень щодо території дії

 1. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ

12.1.Справжня Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до справжньої Оферти.