Конфіденційність

Конфіденційність даних (Витяг з Публічної оферти розділ 11)
 
11.1 Погоджуючись з цією Публічною офертою Покупець надає свої персональні дані, а також свою згоду на їх обробку.
11.2. Метою обробки персональних даних є виконання умов цієї Оферти.
11.3. Перелік персональних даних, на обробку яких Покупець дає свою згоду:
● прізвище, ім'я, по батькові;
● дата народження;
● паспортні дані;
● індивідуальний податковий номер.
 
11.4. Перелік дій з персональними даними, на вчинення яких Покупець дає згоду: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передача), знеособлення, блокування, знищення персональних даних. Дані дії можуть здійснюватися наступними способами: в документальній, електронної, в усній формах.
11.5. З метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 Сторони мають право передавати отримані персональні дані, як в складі бази даних так і окремо, третім особам лише для виконання умов цієї Оферти та/або з дня надходження запиту від третьої особи (контролюючим органам), і що інша Сторона, у такому випадку, не буде претендувати та мати право на будь-яку винагороду та іншого виду компенсацію. Вказана згода, надана Стороною з урахуванням вимог ст. 7, ст. 8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. та діє безстроково та без обмежень щодо території дії.
11.6. Видалення облікового запису. Покупець може видалити свою облікову запис у сервісі Вкіно направив електронного листа до служби підтримки Агента за адресою help@vkino.com.ua з бажанням виконати таку дію. В результаті видалення Покупцеві буде направлена відповідь про виконання даного доручення.